Обучение
 
NAVET License

ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към СТАР НЕЙЛЗ - БЪЛГАРИЯ ООД

Основната цел на Центъра е да осигури качествено обучение и да изгради високо квалифицирани специалисти. Освен добрата теоретична подготовка, в обучението се залага на практическата работа под надзора на висококвалифицирани инструктори. Обръща се особено внимание не само на добре извършената услуга, но и на психологическите аспекти на работата. Акцентира се върху отношение към клиента, грижи и съвети към него, професионалната етика.

Усвояв
ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА Учебен Център SNBането на професионални знания и умения в Учебен център Стар Нейлз е неразделно свързано с безопасността на работа – изграждане на хигиенни навици, стерилизация и дезинфекция на инструментите, поддържане и дезинфекция на уредите и работното място, използването на лични предпазни средства. Програмата на курсовете е изготвена в последователност, която дава възможност да участвате във всички курсове, като постепенно надграждате знанията и уменията си, за да достигнете най-високо професионално ниво.