ISO 9001:2008

Стремежът към непрекъснато подобряване на процесите на работа е изключително важен за Стар Нейлз – България. Усилията ни са насочени към развиване и усъвършенстване на портфолиото от продукти, които да отговарят на всички нормативни изисквания и на Вашите очаквания. Прилагането на добрите търговски и производствени практики е водещо в ежедневната ни работа. А целта на всичките ни усилия е Вие – клиентите ни да бъдете обслужени винаги по най-добрия начин и изискванията Ви да бъдат удовлетворени.

Затова с радост Ви съобщаваме, че разработената от Стар Нейлз – България система за управление на качеството премина успешно втората си сертификация по международен стандарт ISO 9001:2008.

Тази стъпка е още една гаранция за нашата ангажираност към клиента и категоричното ни намерение за развитие.

Ще се радваме заедно с Вас да продължим напред!