ISO 9001:2008

Стар Нейлз се стреми непрекъснато да подобрява процесите си на работа, да усъвършенства и развива номенклатурата си от продукти и да отговаря на всички нормативните изисквания за дейността си.

Всичко това се прави с една единствена цел: клиентите да бъдат винаги обслужени по най-добрия начин и техните изисквания да бъдат удовлетворени!

Затова с радост Ви съобщаваме, че Стар Нейлз разработи и внедри система за управление на качеството и премина успешно сертификация по международен стандарт ISO 9001:2008.

Тази стъпка е гаранция за нашата ангажираност към клиента и нашето категорично намерение за развитие.

Ще се радваме да продължим заедно напред!